Oncologisch Voetzorg Verlener

Medisch Pedicure en Oncologisch Voetzorgverlener

Mijn motto is: "Verwen jezelf met een paar nieuwe voeten".

Oncologisch Voetzorgverlener

Als Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) verleen ik voetzorg aan kankerpatiënten. Als OVV ben ik  opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen - mits de situatie dat toelaat - en hierover te communiceren met het oncologisch behandelteam. Als OVV kan ik ook preventieve maatregelen nemen om eventuele klachten te voorkomen. Het doel van oncologische voetzorg is de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt te ondersteunen. Deze voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.

Opleiding en ervaring

Als OVV ben ik opgeleid om de voeten te behandelen van mensen die kanker hebben, een behandeling ondergaan, kanker hebben overleefd of palliatieve zorg krijgen. Voetzorgtrajecten bij kankerpatiënten worden alleen ingezet met toestemming van de behandelend specialist.  Ik ben  een ervaren voetzorgprofessional met dertien jaar praktijkervaring.

Signaalfunctie

De huid en de nagels hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Ik kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Screening

Voordat u als patiënt behandeld wordt, screen ik uw voeten. Bij dit onderzoek worden de voeten gecontroleerd op aanwezigheid van huid- en voetproblemen. Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling.

Hand- en voetsyndroom

Een veelvoorkomende bijwerking van chemotherapie is het hand- en voetsyndroom. Mogelijke klachten zijn: blaren, infecties, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, een schilferende of vervellende huid of zwelling aan beide voeten tegelijkertijd. Als deze klachten optreden, is het noodzakelijk dat ik of de patiënt de behandelend specialist hiervan op de hoogte brengt.

Behandeling

Als patiënt is het van belang dat u aan mij meldt of u onder behandeling bent. U vertelt wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Als patiënt mag u namelijk niet zonder meer een voetzorgtraject ondergaan. Ik moet overleg plegen met uw medisch specialist.